Voor het geval dat…..

Noah Boer in actie voetbal OLIVEO

Beste leden,

Het einde van het voetbalseizoen komt al snel weer in zicht. Natuurlijk blijven jullie allemaal lid van deze mooie club, maar als je al weet dat je toch wilt opzeggen zouden wij het op prijs stellen om dit nu al aan ons door te geven,  dit geeft de TC dan genoeg tijd voor het maken van nieuwe indelingen.

Duur van het lidmaatschap/contributiebetaling
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men is tot het moment van tijdige opzegging steeds lid voor een geheel seizoen. Contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd. 

Opzegging lidmaatschap
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekend dit dat je nog minimaal één seizoen contributie verschuldigd bent.

Opzegging kan alleen schriftelijk d.m.v. een brief of e-mail gericht aan:


vv Oliveo

t.a.v. secretariaat Kees Kleij
Postbus 77
2640 AB PIJNACKER

Of e-mail: secretaris@oliveo.nl

Zie website voor volledige tekst m.b.t. het lidmaatschap.

HET LIDMAATSCHAP