1940-1945 is een zeer bewogen tijd voor Nederland. 
Ook voor Pijnacker en voor OLIVEO.
De Duitse bezetter wordt ook in Pijnacker gelegerd. OLIVEO krijgt hier mee te maken omdat het veld aan de Monnikenweg gebruikt wordt voor militaire oefeningen. Een brief van het bestuur aan de leden om, op verzoek van de Wehrmacht, voetbalschoenen uit te lenen aan Duitse soldaten. Daarvoor in de plaats zouden dan geen kanonnen meer op het veld worden geplaatst. Museumstuk waardig!
Vanaf 1943 worden Pijnackernaren te werk gesteld in Duitsland. De kerk had een belangrijke taak contact te houden en op afstand steun te bieden aan deze mannen. Er zijn van deze tijd unieke briefwisselingen bewaard gebleven.
Toch wordt er in al die jaren gevoetbald. In 1944 wordt er geen competitie gespeeld maar diverse aanschrijvingen laten zien dat de clubs waar mogelijk elkaar opzochten.
Na de oorlog pakt iedereen zijn leven zo goed mogelijk weer op. We sluiten deze roerige periode af met foto’s van het eerste Oliveokamp in 1947 naar Huibergen.

24 juni 1940. OLIVEO in de competitie met o.a. Blauw Zwart, Wilhelmus en Quick Steps.
Ook op deze pagina: “Om den landstitel Feyenoord heeft de leiding”

 

Het katholieke sportleven had een eigen katern

November 1940 OLIVEO in de onderafdeling N.V.B met o.a. Vogel (nu RKDEO)

Na een wedstrijd OLIVEO-DVC schijnt scheidsrechter Kattestaat het nog al bond gemaakt te hebben. Zo erg dat voorzitter Frank v.d. Burg de Bond verzoekt deze man geen wedstrijden van OLIVEO te laten fluiten. De Nederlandse Voetbal Bond gaat hier in mee.  Klik op de foto voor de PDF.

1942: De bondscontributie is Fl.1,– per lid. OLIVEO telde in 1942 50 leden.

Speler A. Oosterman krijgt in 1942 drie wedstrijden aan zijn broek

Zo schreef je netjes af in 1943. A. H. v.d. Ende had de Griep.

“Rooie” Frans Tetteroo, o.a. oprichter van Dameskoor Con Amore, trouwt in 1943 met zijn Plony

Kees en Dora Kluiters sturen ook een kaart naar OLIVEO.

2 september 1943. Het bestuur stuurt een verzoek naar de leden. “Deze morgen kwam bij mij een afgevaardigde van de hier in Pijnacker gevestigde Duitsche militairen met het verzoek of leden van OLIVEO niet genegen waren voor een enkele maal de voetbalschoenen af te staan”. Het bestuur was hier uiteraard niet zo happig op. Maar de Duitse militair geeft er iets voor terug. “Hij zeide mij toe dat hunnerzijde alles in het werk gesteld zou worden dat niet meer op het terrein zou worden geoefend, althans niet meer met zware wagens en kanonnen”. Hier begint het verenigingsbelang te gelden. “en indien eenigszins mogelijk wilde ik gaarne dat in deze eenige tegemoetkoming onzerzijds ontmoet werd”. Het bestuur eindigt met “Vertrouwende dat jullie voor de vereeniging je medewerking geeft, verblijf ik”
Hoe het verhaal is afgelopen : Volgens getuige Nico van Overdam “Hebben de moffen het hele veld naar d e kl… gereden” De schoenen zijn dus niet uitgeleend.

Briefwisselingen Kapelaan Raadschelders – Oliveanen
 A.C. Raadschelders is in Pijnacker kapelaan geweest van 1942-1946.
Hij was een zeer daadkrachtig kapelaan, had de verantwoording over veel onderduikers in Pijnacker. Later heeft hij bij de KRO een Radioprogramma gemaakt waar hij landelijke bekendheid mee heeft verkregen. 
Als kapelaan heeft hij samen met pastoor Zandvliet (1932-1948 in Pijnacker) de mannen in Duitsland steun geboden door het met elkaar in contact blijven.

Woensdagavond 3 november 1943. “Alles komt terecht”. Brief nummer drie van de kapelaan Raadschelders aan de in Duitsland te werk gestelde Pijnackernaren. Een hart onder de riem vanuit Pijnacker. 
De brief eindigt met “Beste Vriend, aan de achterzijde hiervan staan de adressen van de anderen uit Pijnacker die ook in Duitsland zijn. 52 in getal!. Misschien kun je dan contact met hen krijgen! Beste vriend houd je goed en de hartelijke groeten ook van Pastoor.”
Op de achterzijde van de brief de 52 adressen van de mannen uit Pijnacker. Er waren meer mannen in Duitsland te werk gesteld. Maar de brief richt zich op de katholieke mannen.
H. Hogendijk kwam terecht in de Adolf Hitlerstrasse 58 Wollstein. Nico van Overdam bij Limburg ad Lahn, Frans Rijnbeek in Mecklenburg en ga zo maar door.
OLIVEO bezit ook brief nummer 8. Deze is van gelijke strekking.

BRIEFWISSELINGEN OLIVEO-Duitsland
In de periode 1943-1944 zijn veel Oliveanen te werk gesteld in Duitsland. Toekomstig voorzitter Frank v.d. Burg heeft met velen geschreven. Over en weer worden er wetenswaardigheden uitgewisseld. Wat heeft OLIVEO gespeeld? Hoe is het in Pijnacker?. En vanuit Duitsland aangrijpende verhalen. Maar ook mooie allerdaagse zaken. Sommige hebben het goed, anderen moeten hard werken. Niemand weet hoe lang. OLIVEO stuurt in samenwerking met de kerk in november 1943 een kerstgeschenk naar allen. Shag, want dat hebben de mannen hard nodig. Sommige paketten doen er 5 weken over om ergens in Duitsland terecht te komen.
Erelid Hennie van Eeden heeft de brieven uitgeschreven zodat ze voor ieder leesbaar zijn.

 

 

Foto: Frank v.d. Burg, voorzitter van 1945-1961 (foto begin jaren tachtig)

Brieven die Frank v.d. Burg aan de Oliveanen in Duitsland gestuurd heeft.
Voor velen in Duitsland een echte “opsteker” om van Frank wat te horen over Pijnacker en OLIVEO. 

 

“Verlaten” van Wim de Bie 

“Ik heb geen oorlog gewild, ik had het best naar me zin” Martien van Schijndel

“nu zit ik hier”  Nico van Overdam

22 februari 1944 Delft-OLIVEO gelijkspel. Deze wedstrijd is in diverse brieven genoemd.

1944: Verenigingen worden door de Duitse autoriteiten ontbonden.

Weer thuis, de eerste naoorlogse teams.

Drie mannen overleven de oorlog niet:
A. Verbakel (19II/23-+10-1-‘440), H. Hoogendijk (10-IV/24-+18-III-’45), W. Reichholdt (1-IV/24-+4-VI-’46).
Zij worden blijvend herdacht op een plakaat op het Christus Koning beeld op het kerkplein.

KLIK HIER

1945: Vrede. OLIVEO krabbelt op en er wordt in het Parochiehuis een Cabaretavond gehouden.

Het Parochiehuis was in de jaren veertig de locatie waar veel Oliveo activiteiten plaatsvonden

PROGRAMMA

1947: Een mooie ledenlijst van toen. Geld innen hoort erbij!

LEDENLIJST

1949: 10 jarig Jubileum DWO. 

 

1949. OLIVEO A jeugd wordt kampioen in seizoen 1948-1949
en ze krijgen hiervoor van de Bond een heus diploma.

foto: archief Peter de Vreede
Een hele bijzondere foto van het eerste “kamp” ooit in 1946. Links boven vaders Jan de Vreede en Henk Kauffman.
Het kamp duurde drie dagen en zag er toen wel anders uit. De eerste dag loopt de hele groep vanaf de Monnikenweg naar Scheveningen. Terug met de bus of trein. De tweede dag ook een flink stuk wandelen naar Delft en de derde dag naar Vlaardingen. Heen lopen en terug met openbaar vervoer. Deze activiteit is met het toenemen van de mogelijkheden uitgegroeid tot het oudtse kamp in de regio. In 1947 werd het kamp in Delden gehouden. In 2020 wordt het 75ste kamp georganiseerd.

Later is de familie Kauffman naar Welland Canada geimigreerd.
Lees hier een mooi interview van Sjaak Oudshoorn uit 2008

Een mooie foto van Oliveo iconen. Naar Dhr. Kauffman is de Kauffmantrofee genoemd. Deze wordt nog steeds ieder jaar op de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan iemand die zich zeer verdienstelijk voor de club inzet. Deze foto komt van ca 1947. Het eerste jaar dat het kamp gehouden is.

Foto: Archief: Giel Stig.
Een mooie sfeerimpressie van jeugdkamp in Huijbergen. vlnr Koos Verdel, Giel Stig, Kees van Beek, Peter v.d.Burg en Piet de Boe

Foto: Archief Giel Stig
Een vriendschappelijke wedstrijd wordt met bloemen omkleed.

 

 

Met dank aan HCOP zijn we in het bezit van een zeer oud clubblab! De oudtse tot nog toe.