Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Op maandag 23 oktober aanvang 20.00 uur staat in de kantine de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) weer op de agenda. Alle leden en ouders van leden zijn hierbij uitgenodigd.

Naast alle belangrijke zaken die door het bestuur besproken zullen worden zit de termijn van 3 jaar van secretaris Kees Kleij erop. Kees is aftredend en herkiesbaar. Echter als er andere kandidaten voor deze functie zijn dan kunnen zij zich tot 24 uur voor de ALV via email secretaris@oliveo.nl aanmelden.