Hoe houden wij OLIVEO financieel gezond?


Zoals eenieder op de website heeft kunnen zien, is vorige week “Vooruit naar 2028” gepubliceerd.
Een mooi fundament waar OLIVEO de komende jaren op voort kan borduren. 
Eén van de ambities die terugkomt in “Vooruit naar 2028” is het behouden van onze gezonde financiële boekhouding. Op dit moment heeft OLIVEO deze financiële gezonde situatie mede te danken aan haar trouwe sponsoren.
Om ervoor te zorgen dat deze situatie zo blijft, wil OLIVEO haar sponsorbeleid tegen het licht houden.
Via deze weg willen wij jou daarom uitnodigen om mee te denken over het sponsorbeleid binnen OLIVEO!
Heb jij ideeën hebben over wat OLIVEO terug kan doen voor haar huidige sponsoren, over hoe er nieuwe sponsoren aan OLIVEO verbonden kunnen worden of welke andere manieren er zijn om OLIVEO financieel gezond te houden? Meld je dan nu aan via: sponsoring@oliveo.nl . 
Op korte termijn zal je uitgenodigd worden om een bijeenkomst bij te wonen waar nagedacht zal worden over het sponsorbeleid van OLIVEO.
Hierbij is eenieder meer dan welkom!