Coronamaatregelen 1 oktober 2021


De kop is eraf, de eerste bekerronde zit erop en de competitie is gestart, de zomer is voorbij. Dat
betekent ook dat er meer kans is op regen en we dus meer in de kantine zullen / willen zijn. Vanaf
zaterdag 25 september 2021 zijn de coronamaatregelen gewijzigd. Voor sportkantines betekent dit dat
er geen beperkingen meer gelden voor eten en drinken in de kantine mits men beschikt over een
coronatoegangsbewijs (CTB). Als vereniging zijn wij gehouden om daarop te controleren.


Het bestuur heeft daarom het volgende besloten:
– Wij willen een iedereen wijzen op gezond verstand en het blijven hanteren van de basis regels:
– bij klachten thuisblijven;
– afstand houden;
– handen wassen.
– Bardiensten draaien weer gewoon, zorg voor goede bezetting als jouw team aan de beurt is;
– Een gedeelte van de kantine is open als doorstroom locatie, eenrichting verkeer. Hier kan men
consumpties bestellen, maar daarna dient men naar buiten te gaan;
– Het terras is open en daar gelden geen beperkingen meer;
– Om te kunnen drinken en eten in de kantine, moet een CTB en identiteitsbewijs kunnen worden
getoond. Zo’n bewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar geldt het laten zien van een
coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).
De controle zal door bestuursleden of dienstdoende bardienstleden worden uitgevoerd.
– Er is een gedeelte van de kantine ingericht om te zitten. Daar kan men dus alleen zitten als men
een CTB kan tonen;
– Er kan alleen met pin of de clubkaart betaald worden, geen cash betalingen;
– Kleedkamers en douches zijn geopend. Probeer echter een drukke / volle kleedkamer zoveel
mogelijk te vermijden.
Voor zover niet beschreven verwijzen wij naar de algemeen geldende richtlijnen en informatie welke op
de websites van de overheid en NOCNSF zijn te vinden:
– https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
– https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
– https://nocnsf.nl/media/4823/protocol-verantwoord-sporten-v28092021.pdf

Wij realiseren ons dat er maatschappelijk veel discussie is over het CTB. Ook onder onze leden en
bezoekers verschillen de opvattingen daarover ongetwijfeld. Ook voor ons voelt het controleren op
CTB’s onwennig en ongemakkelijk. Tegelijk zien wij ook dat er bij veel leden een grote behoefte is om
dit deel van het verenigingsleven weer te kunnen oppakken. Een behoefte die wij van harte
onderschrijven.


Of leden en bezoekers van de verruimde mogelijkheden gebruik willen maken en hun CTB en
identiteitsbewijs willen tonen is een persoonlijke afweging. Wij respecteren ieders keuze en mening
daarin. Wij vragen leden dat respect ook naar elkaar, naar bezoekers en naar de personen die het CTB
controleren te betrachten. Uiteindelijk is het wel zo dat een ieder die geen CTB en ID-bewijs kan of wil
tonen niet in de kantine kan blijven om zijn of haar consumpties te nuttigen.


De komende weekenden gaan wij op deze manier aan de slag. Op basis van de ervaringen tijdens die
dagen en eventuele wijzigingen door het demissionaire Kabinet, zullen we bezien hoe we verder willen
en kunnen aan.


Wij hopen van harte dat ook deze laatste maatregelen zo snel mogelijk komen te vervallen zodat we
ons oude vertrouwde verenigingsleven weer kunnen oppakken.