CORONA MAATREGELEN – 10 november 2021

Zoals al eerder gezegd, Corona is verre van weg. Het demissionaire Kabinet heeft nieuwe maatregelen ingesteld, wellicht volgen er zelfs meer restricties.

Om ons heen zien wij ook het aantal positief geteste mensen stijgen. Wij zullen er met z’n allen alles aan moeten doen om te zorgen dat we kunnen blijven trainen en voetballen.

Het bestuur heeft daarom het volgende besloten:

· Wij blijven iedereen wijzen op gezond verstand en het blijven hanteren van de basis regels:

Ø bij klachten thuisblijven en testen;

Ø afstand houden;

Ø handen wassen.

· Veel wordt gereguleerd door het hebben van een Corona Toegangsbewijs (CTB – QR code).

· In de horeca (ons terras en de kantine vallen hieronder) is zo’n bewijs verplicht vanaf 13 jaar. Hier geldt het laten zien van een CTB en een geldig ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Dit dient door de club gehandhaafd te worden.

· Kleedkamers mogen alleen worden gebruikt indien men als 18+ jarige een geldig CTB heeft.

· De kleedkamers gaan op trainingsdagen dicht en zullen niet worden gebruikt voor omkleden en douchen. Bij slecht weer mag de trainer de kleedkamer openen voor het droog plaatsen van jassen en andere spullen.

Iedereen dient dus omgekleed op Oliveo te komen voor de training.

· Op zaterdag mogen kleedkamers wel gebruikt worden. Echter hebben wij ook daar een dringend verzoek om dit te minimaliseren en omgekleed naar Oliveo te komen.

Dit verzoek geldt ook voor bezoekende partijen.

· Om te kunnen drinken en eten in de kantine en op het terras, moet een CTB en identiteitsbewijs kunnen worden getoond.

· Om toegang tot kleedkamers, terras en kantine te reguleren worden alle personen boven de 18 bij de ingang van het terrein gecontroleerd op een geldig CTB. Indien dit getoond kan worden kan men een polsbandje krijgen. Met dit polsbandje om kan een ieder overal op het terrein terecht, kleedkamers, terras en kantine. Indien men er voor kiest om geen CTB te tonen of geen polsbandje te dragen, kan men NIET in de kleedmakers, op het terras of in de kantine terecht.

· Wij hebben ervoor gekozen om geen onderscheid te maken voor begeleiding, het polsbandje is immers een vereiste om de kantine in te komen.

· Voor het zaalvoetbal geldt dat de leiding verantwoordelijk is voor controle van een geldig CTB van zowel de eigen en bezoekende spelers.

· De kantine is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag avond gesloten. Op de donderdag, de club avond is de kantine tot 24u open zolang de dienstdoende barmedewerkers IEDEREEN controleren op een geldig CTB. Indien dit niet mogelijk is of blijkt niet te worden opgevolgd, zal de kantine ook op donderdag dicht gaan.

· Denk eraan dat bij andere clubs andere maatregelen kunnen gelden.

Voor zover niet beschreven verwijzen wij naar de algemeen geldende richtlijnen en informatie welke op

de websites van de overheid en NOCNSF zijn te vinden: · https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport ·

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland ·

https://nocnsf.nl/media/4823/protocol-verantwoord-sporten-v28092021.pdf

Wij realiseren ons dat er maatschappelijk veel discussie is over het CTB. Ook onder onze leden en bezoekers verschillen de opvattingen daarover ongetwijfeld. Ook voor ons voelt het controleren op CTB’s onwennig en ongemakkelijk. Tegelijk zien wij ook dat er bij veel leden een grote behoefte is om dit deel van het verenigingsleven weer te kunnen oppakken. Een behoefte die wij van harte onderschrijven.

Of leden en bezoekers van de verruimde mogelijkheden gebruik willen maken en hun CTB en identiteitsbewijs willen tonen is een persoonlijke afweging. Wij respecteren ieders keuze en mening daarin. Wij vragen leden dat respect ook naar elkaar, naar bezoekers en naar de personen die het CTB controleren te betrachten. Uiteindelijk is het wel zo dat een ieder die geen CTB en ID-bewijs kan of wil tonen niet in de kleedkamers, niet op het terras en niet in de kantine mag komen.

De komende weekenden gaan wij op deze manier aan de slag. Op basis van de ervaringen tijdens die dagen en eventuele wijzigingen door het demissionaire Kabinet, zullen we bezien hoe we verder willen en kunnen gaan.

Wij hopen van harte dat ook deze laatste maatregelen zo snel mogelijk komen te vervallen zodat we ons oude vertrouwde verenigingsleven weer kunnen oppakken.

Het Bestuur van vv Oliveo

Corona-maatregelen-10-november-2021