Algemene Ledenvergadering 5 oktober

Uitnodiging-ALV-1

Ledenvergadering VV Oliveo
Op woensdag 5 oktober 2022 om 20.00 uur staat in de kantine van
Oliveo de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VV Oliveo weer op de agenda.
Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit om de resultaten van
het afgelopen seizoen en de plannen voor het nieuwe seizoen aan te komen horen.
Naast de vaste agendapunten, denk aan de financiële verantwoording en de begroting,
staan er nog een aantal andere belangrijke punten / besluiten op de agenda, zoals:
• Vooruit naar 2028
• Energie beheer en kosten
• Contributie verhoging?
• Statuten Wijziging.
Dus komt allen naar de ALV op 5 oktober!

UPDATE: De ALV krijgt al de nodige publiciteit op Haagsamateruvoetbal.nl

Akte-van-statutenwijziging-vv-Oliveo-3

Jaarverslag-2021-2022

Notulen-Algemene-Leden-Vergadering-2021-Versie2-Verslag

Agenda-Algemene-Ledenvergadering-VV-Oliveo-5-oktober-2022