Zonnepanelen worden geplaatst

Oliveo verduurzaamt!

Voor velen van jullie achter de schermen, heeft het bestuur met een aantal vrijwilligers veel werk verzet.
De afgelopen twee jaar is er een mooi plan ontwikkeld.
In het kader van het verduurzamen van Oliveo komen er 290 zonnepanelen op de sporthal te liggen.
De kabelaansluitingen op het net zijn al eerder voorbereid.
Nu gaan we resultaat zien.
De komende periode worden de panelen geplaatst.
En dat betekent dat we in de zomer al veel energie opwekken.

De zonnepanelen kort voordat deze veilig op het dak worden geplaatst.
De bouwplaats wordt in gereedheid gebracht.