VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit bij hun leden.

Wie moet een VOG inleveren?

Het bestuur van v.v. OLIVEO onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers. Wij vragen alle vaste vrijwilligers om een VOG te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (leiders, trainers, grensrechters en verzorgers), scheidsrechters, EHBO-ers, leden van de voetbal technische commissie, de kampleiding, medewerkers van het wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel en bestuursleden.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Waarom een VOG?

Het overleggen van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen/kwetsbare personen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Het aanvragen van een VOG als OLIVEO-vrijwilliger is gratis. Oliveo start de aanvraag procedure op. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail kom je terecht op de site van Justis, waarin je gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet je met DigiD inloggen. Binnen 4 weken ontvangt de aanvrager zelf, al dan niet de VOG per post.

In de praktijk krijgt iemand zijn/haar VOG meestal binnen 1 á 1,5 week. Deze moet (op papier) getoond worden aan de secretaris van OLIVEO. De VOG is dan 3 jaar geldig, Na 3 jaar krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.

Welke profielen vraagt OLIVEO?

De VOG aanvraag werkt met profielen. OLIVEO vraagt voor al haar vrijwilligers een VOG gebaseerd op ‘algemeen screeningsprofiel’, met daarin specifiek subniveau ‘personen’ op de punten:

84 – Belast zijn met de zorg voor minderjarigen;

85 – Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Voor bestuursleden wordt daarnaast gevraagd:

● subniveau “informatie” op het punt: 12 – Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan;

● subniveau “geld” op de punten: 21 – Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan;

22 – Budgetbevoegdheid hebben.

Wat als ik geen VOG inlever?

Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. OLIVEO stelt het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen geen vrijwilligersfunctie meer bekleden. Als bestuur van OLIVEO zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen je alvast hartelijk danken voor de medewerking.

Wat doet OLIVEO met mijn VOG?

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft de VOG van degene om wie het gaat. De officiële papieren VOG dient te worden getoond aan de secretaris.

Die beoordeelt de VOG op echtheid, legt je naam vast, noteert daarbij op welke datum de VOG door Justis is verstrekt en wanneer het origineel op echtheid is gecontroleerd.

Deze gegevens bewaren wij in Sportlink, onze digitale ledenadministratie. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Wanneer een VOG na 3 jaar verlopen is, wordt de VOG informatie vervangen zodra de secretaris een nieuwe VOG ontvangt.