Veld 4 wordt onder handen genomen

Na de woorden volgen de daden.
Recent heeft de Gemeente besloten om de grasvelden bij Oliveo te verbeteren.
Zo kunnen we meer trainingsuren en wedstrijden spelen zonder ons veld kapot te lopen.
Dit jaar wordt veld 4 verbeterd en volgend jaar veld 3.
De werkzaamheden zijn gestart.
Er zijn inmiddels drainagesleuven gegraven en voorzien van drainzand.
Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen hebben we aan het begin van het seizoen een mooi nieuw veld!