Oliveo staat er goed voor

Maandag 23 oktober 2023 is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuur bestaande uit Voorzitter Ronald Laarhoven, Secretaris Kees Kleij en Penningmeester Frank Duijvestijn namen uitvoerig de tijd om de leden te informeren over onze mooie club.
De term “de leden” moeten we ook dit jaar met en korreltje zout nemen.
Slechts 32 leden namen de moeite om de vergadering bij te wonen.
32 van de 850 leden!
Goed nieuws trekt schijnbaar geen mensen naar de kantine.

32 van de 850 leden aanwezig

De 31 mannen en 1 vrouw die onze ALV hebben bijgewoond. “Waarvan acte”

Sportief was het seizoen 2022-2023 een uitstekend jaar.
Oliveo 1 werd voor de tweede maal in successie kampioen en promoveert naar de Tweede Klasse.
Het verloren gegane terrein door de overstap naar het zaterdagvoetbal is hiermee herwonnen.
Een geweldige prestatie van de selectie. In het nieuwe seizoen is Oliveo goed gestart in de Tweede Klasse. Met een sterk verjongd elftal staan de mannen van Willem van der Smit op het moment van schrijven bovenaan. Ook Oliveo 2 en Oliveo 3 staan er goed voor.
Bij de jeugd staat het individueel opleiden voorop. De jeugdafdeling is gegroeid. Dat is goed nieuws maar het bestuur geeft aan dat de invulling van de vrijwillige functies niet vanzelf gaat. Gelukkig zijn er een aantal mensen bereid om voetbaltechnische opleidingen te volgen.
Financieel staat de club er solide voor.
Penningmeester Frank Duijvestijn meldt een positief resultaat.
Bijzonder is dat de contributie ook dit jaar niet stijgt!
De penningmeester laat zien dat sinds 2019 het prijspeil in Nederland met 20% is gestegen en de contributie van Oliveo met 0%.

Prijspeil in Nederland sinds 2019 20% gestegen.
Contributie Oliveo met 0%!!

Oliveo verduurzaamt.
Trots mogen we zijn op de 290 zonnepanelen die dit jaar in bedrijf zijn genomen.
Samen wekken die een hoeveelheid energie op gelijk aan het verbruik van 20 huishoudens.
Het doel is om diverse zaken bij de club te elektrificeren zodat we zoveel mogelijk van onze opgewekte energie zelf te gebruiken. In de kantine gaan de verbruiksartikelen duurzamer worden. Denk aan de koffiekopjes, die worden herbruikbaar. Minder afval loont.

De zonnepanelen!


De avondvullende presentatie van het bestuur was inhoudsvol en geeft vertrouwen voor de toekomst.
Een uitdaging wordt het invullen van de functie die Anja v.d. Burg nu invult. Na jaren van geweldige inzet stopt Anja met de “kantinezaken”. Het bestuur gaat deze functie opdelen en hoopt met meerdere mensen dit werk in te vullen. Niet eenvoudig. De aandachtige lezer weet genoeg. Een pro-actieve aanmelding van iemand die zich wilt inzetten voor de kantine maakt het bestuursleden heel gelukkig.
We sluiten af met het goede nieuws dat Secretaris Kees Kleij herkozen werd.
Complimenten aan het bestuur en de 32 mensen die wel op deze ALV afkwamen.