Oliveo investeert in 290 zonnepanelen

V.V. OLIVEO gaat voor duurzaamheid en investeert in 290 zonnepanelen
Voetbal vereniging Oliveo heeft op de valreep van 2022 een opdracht verstrekt voor de installatie van 290
zonnepanelen op de eigen sporthal.
Op 19 december, wanneer in de kantine de Business Club leden kerststukjes aan het maken zijn, zetten voorzitter Ronald Laarhoven en penningmeester Frank Duijvestijn een handtekening onder de overeenkomst met SolSolutions, vertegenwoordigd door Leon Bruinen.


Oliveo heeft in het plan “Vooruit naar 2028”, naast de sportieve, sociale en maatschappelijke ambities,
duurzaamheid benoemd als één van de ambities. Al enkele jaren leeft het idee om eigen energie op te wekken. Na zelf mogelijkheden onderzocht te hebben, kwam Oliveo met de Groene club van de KNVB in gesprek. Dit leidde vervolgens tot gesprekken met de Energie Transition Group (ETG).


ETG is door de KNVB gevraagd om te onderzoeken hoe sportverenigingen energieneutraal kunnen worden. Hoe economisch is zonne-energie bijvoorbeeld als lichtmasten aangaan als de zon niet schijnt? De uitdaging is om alle mogelijke energiemaatregelen, zoals het verbeteren van de isolatie en installeren van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, in samenhang te bekijken en te becijferen wat voor Oliveo technisch haalbaar en in de komende jaren economisch uitvoerbaar is.
Nadat de contacten waren gelegd, hebben Guus Jansen en Martijn Nitzsche (ETG) samen met Peter Bom (Oliveo) een plan gemaakt om Oliveo energieneutraal te maken. Een wezenlijk onderdeel daarvan is het installeren van 290 zonnepanelen. Hiermee verwacht Oliveo zo’n 110.000 kWh per jaar aan elektriciteit te produceren. Dit is royaal meer dan het eigen verbruik van ongeveer 60.000 kWh per jaar. Hierbij is alvast rekening gehouden met de toekomstige vervanging van de CV ketels door warmtepompen of nadere maatregelen. Daarmee kan Oliveo volledig gasloos en energieneutraal worden.
Na een formeel aanbestedingstraject, kwam de beste aanbieding en oplossing uiteindelijk van SolSolutions. Een bekend bedrijf in Pijnacker en daar is Oliveo juist blij mee. Lokale ondernemers worden zo mede ondersteund, bijvoorbeeld door ook samen te werken met Velux, één van de sponsors van Oliveo.
Oliveo wil doorpakken.
Omdat technische ontwikkelingen snel gaan is een definitieve 2e stap nog niet genomen,
maar Oliveo hoopt deze aan het einde van 2023 te kunnen zetten.
“Oliveo is trots dat wij zo’n grote stap in de ontwikkeling van duurzaamheid kunnen zetten en zijn erg blij met de samenwerking met ETG en de overeenkomst met SolSolutions. Hopelijk kunnen wij voor het einde van dit lopende seizoen al gebruik maken van onze eigen opgewekte elektriciteit. Daarna is het de bedoeling snel door te pakken, “Kunnen we in 2025 al energie neutraal zijn…?” Deze investering toont aan dat duurzaamheid zich terugbetaald.
Oliveo voorkomt zo dat hogere energiekosten in de contributie moeten worden verrekend, waardoor voetbal toegankelijk blijft voor iedereen. Daarnaast draagt Oliveo op deze manier bij aan het maatschappelijk belang en de doelstellingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.” Aldus Ronald Laarhoven, Voorzitter van Oliveo.
“Wij zijn blij dat wij Oliveo hebben kunnen ondersteunen bij het opstellen van een routekaart om op termijn zowel gasloos als energieneutraal te worden en de voorbereiding van deze belangrijke eerste stap: De aanleg van de zonnestroominstallatie op de sporthal. De mensen van Oliveo hebben geweldig goed werk gedaan om de relevante informatie snel aan te leveren en, na het uitbrengen van ons advies, direct tot uitvoering over te gaan. Wij kijken dan ook met plezier terug op deze samenwerking en danken de Groen Club van de KNVB voor hun financiële ondersteuning.”. Aldus Guus Jansen, Founding Partner van ETG.