OLIVEO Bericht naar aanleiding van de wedstrijd Oliveo – Zwarte Pijl


De wedstrijd tussen de eerste elftallen van Oliveo en Zwarte Pijl op zaterdag 3 december is na een
klein half uur spelen in de eerste helft gestaakt. Dit wegens ongeregeldheden binnen en buiten het
veld.
Een bezoeker van de wedstrijd maakte vanaf het terras het zogenoemde apen- of oerwoudgeluid.
Oliveo vindt dat volstrekt onacceptabel gedrag. De betreffende bezoeker is dan ook van het terrein
verwijderd. De identiteit is inmiddels bekend en wij zullen snel passende maatregelen nemen.
Oliveo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van iedere individuele bezoeker op
ons complex, maar wel voor het treffen van maatregelen als bezoekers zich misdragen. Dat zal dan
ook gaan gebeuren.
Ongeveer tegelijkertijd waren er binnen het veld kort na elkaar een aantal incidenten. Dat mondde
uiteindelijk uit in een schermutseling waarbij vooral spelers en begeleiding van Zwarte Pijl zich
misdroegen. Naast duwen en trekken werden enkele klappen uitgedeeld. In ieder geval één Oliveo
speler liep lichte verwondingen op. Ook zijn er verbale bedreigingen geuit richting de Oliveo spelers.
Na een afkoelingsperiode hebben spelers en begeleiding van Oliveo aangegeven niet verder meer te
willen spelen omdat er geen vertrouwen was in een vervolg van de wedstrijd zonder incidenten. Het
bestuur respecteert en steunt deze keuze.
Wij betreuren deze hele gang van zaken zeer. Incidenten als deze, hoewel ze helaas vaker
voorkomen, horen niet thuis op een voetbalveld. Wij zullen ons dan ook volledig blijven inzetten om
dit niet meer te laten gebeuren. Te beginnen met het treffen van maatregelen tegen de bezoeker die
zich heeft misdragen.
In afwachting van de afhandeling door de KNVB van de tuchtzaak die gaat volgen zullen we ook
contact opnemen met het bestuur van tegenstander Zwarte Pijl, om de gebeurtenissen met elkaar te
bespreken en herhaling te voorkomen.

Namens het bestuur van Oliveo,
Ronald Laarhoven

Voorzitter v.v. Oliveo