Ledenvergadering 2022.

“Wij zien liever kinderen met een boterham en flesje in hun tas naar Oliveo komen, dan dat we horen dat het voetballen te duur wordt en de kinderen thuis blijven”.

We groeien, investeren een ton in zonnepanelen en er komt geen contributieverhoging
De ALV van dit jaar duurde bijna drie uur. De aanwezige leden en het bestuur hadden dan ook veel bespreken én te beslissen. De twee meest opvallende zaken: Oliveo gaat de stijgende energieprijzen te lijf door op de sporthal 290 zonnepanelen te leggen. En ondanks dat we hiervoor een ton gaan investeren, blijft de contributie dit seizoen onveranderd.


290 zonnepanelen op de sporthal
Er zijn bij Oliveo ledenvergaderingen geweest, die vielen in de categorie ‘We dronken een glas, we deden een plas. En alles bleef zoals het was.’ Dit gold niet voor die van dit jaar. De leden geven immers niet elk jaar toestemming voor een investering van een ton. Met als uiteindelijke ambitie om over een jaar of zeven energieneutraal te zijn.
Wat is er aan de hand? Het energiecontract loopt 1 januari 2023 af. Doen we niets, dan moet de contributie met 50 euro omhoog. Dan wil natuurlijk niemand. Twee door de KNVB gestuurde knappe koppen, die alles van energie weten, hebben voor Oliveo een energieplan geschreven. De zonnepanelen moeten we zien als de eerste stap. Later volgen nog zonnecollectoren en warmtepompen. Uiteindelijk is het doel dat Oliveo over zo’n vijf a zeven jaar energieneutraal is. Ofwel, dan maken we onze eigen energie en hoeven we hier niets meer voor te betalen. Dan zijn we zo groen als gras en eerder dan de gemeente zich als doel gesteld heeft.


Zover is het nog niet. En zoals zo vaak, gaan de kosten voor de baten uit. Allereest dus een kleine ton voor de zonnepanelen. Later volgt de rest. De offertes voor de zonnepanelen gaan zo snel mogelijk de deur uit. Komende zomer hopen we de eerste zonnestroom op te wekken. Dat betekent dus wel dat we de komende maanden (extra!!!) zuinig moeten zijn met de energie.


Het huidige bestuur, slechts drie man groot, verdient alle lof. Het zijn niet echt tijden om ‘op de winkel te passen.’ Nee, er gebeurt van alles om ons heen. de club moet vooruit en het is aan het bestuur om grote beslissingen te nemen. En dit op een terrein waar we niet allemaal evenveel verstand van hebben. De drie heren (uit meer man bestaat het bestuur niet!) doen het maar even. Knap hoor!
Denk je nu ‘Ik denk dat ik met mijn kennis over zonne-energie van nut kan zijn voor Oliveo.’ Stuur een mailtje naar het bestuur en bied je aan. Alle technische know-how is welkom!


Geen contributieverhoging
De leden mochten ook nog over een eventuele contributieverhoging van 3% stemmen. Het bestuur vond het geen ramp als de leden dit niet wilde. Sterker nog, de voorzitter zei hierover: “Wij zien liever kinderen met een boterham en flesje in hun tas naar Oliveo komen, dan dat we horen dat het voetballen te duur wordt en de kinderen thuis blijven”. De leden stemden dan ook tegen een contributieverhoging. Omdat alles maar duurder wordt, moeten we wel begrijpen dat dit betekent dat er een kans is dat we volgend seizoen wellicht een verhoging krijgen die meer dan 3% zal zijn. Maar wellicht redden de zonnepanelen ons van zo’n verhoging.


De Oliveo familie en de toekomst
We zijn één grote familie, het ledenaantal groeit, we leiden spelers én trainers op, hebben veel plezier en we willen nog lang met elkaar verder. Kortom, hoe willen we dit als club vormgeven? Wat vinden we belangrijk? Het bestuur heeft hierover nagedacht en een visie en missie en de bijbehorende ambities geschreven. De laatste versie hangt nu groot aan de muur. Op wellicht nog een wijziging in de titel na, heeft de ALV ermee ingestemd dat dit document onze leidraad is voor de komende jaren . Met hierbij bij de toezegging van het bestuur hier elk jaar in de ALV op terug te komen. Bij deze ambities horen wel mensen… dus wil je nog helpen kijk dan nog even naar de openstaande vacatures.


Een rookvrij complex
De asbakken waren al van tafel en het doek met “Rookvrij” hangt al aan het hek, maar het was nog niet officieel. Nu wel, in lijn met de NOC-NSF gedachte staat Oliveo voor een rookvrij complex. Ook hier stemde de ALV mee in.


Wijziging Statuten
De statuten waren al aan het vergrijzen en zijn opgepoetst om ook aan de herziene wetgeving te voldoen. De basis voor een herziene versie is goedgekeurd. Er moeten nog wel wat puntjes op de “i” worden gezet. Dan is ook dit onderwerp afgerond. Daar is wel weer een nieuwe vergadering voor nodig maar dat komt wel goed.
Er werd nog veel meer besproken maar dit waren ongeveer wel de ‘hoogtepunten’. Om elf uur eindigde de vergadering en kregen de aanwezige leden hun welverdiende glas bier!

OLIVEO voetbal Nieuwe entree