Extra ALV

Tijdens de ALV van 5 oktober jl. was een van de agendapunten ‘wijziging statuten’.

Voor deze statutenwijziging is er een ALV besluit nodig met de steun van 2/3e  van de leden, echter dit aantal leden was niet aanwezig. Zodoende moeten wij een nieuwe ALV uitroepen waarbij de steun van 2/3e van aanwezige leden voldoende is om de staturenwijziging vast te stellen.

Daarom roepen wij 31 oktober 2022 aanvang 21.00 uur in de kantine een extra ALV bijeen met als agendapunt vaststellen en goedkeuring ‘Wijziging Statuten’.

Binnen enkele dagen zal de vernieuwde statuten op de website worden gepubliceerd.

Bestuur vv Oliveo

Akte-van-statutenwijziging-vv-Oliveo-def