Een veilige OLIVEO omgeving

Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent The Voice willen wij iedereen attenderen dat er binnen OLIVEO afspraken zijn gemaakt m.b.t. het bieden van een veilige omgeving.

Wellicht zijn niet alle afspraken bij iedereen bekend, daarom willen wij iedereen graag attenderen op de beschikbare informatie op onze website.

Op de tab Vereniging/Documenten staat informatie zoals de Gedragscode, Normen en Waarden en het VOG beleid.

Enige tijd geleden heeft de Gemeente samen met de Sportraad Pijnacker-Nootdorp een professionele, onafhankelijke vertrouwenspersoon sport in het leven geroepen. Dit is een portal voor alle sportende mensen in onze Gemeente. OLIVEO heeft zich bij dit initiatief aangesloten.

vertrouwenspersoon-sport@pijnacker-nootdorp.nl

Wij eisen van eenieder fatsoenlijk en respectvol gedrag en hopen dat de documenten en vertrouwenspersoon in de praktijk niet nodig zullen zijn.

Het bestuur.