Contributie betalen

Een groot deel van onze leden laat de verschuldigde contributie automatisch incasseren en een deel van onze leden maakt dit zelf over.

Ondanks twee incasso rondes zijn er nog een aantal leden die hun contributie niet betaald hebben. Als dit een financiële reden heeft dan kom ik graag in overleg om daarvoor een oplossing te zoeken. Een mail naar penningmeester@oliveo.nl is voldoende.

De overige leden die nog niet betaald hebben krijgen hiervoor nog twee weken de tijd. Als er voor 18 maart as niet betaald is of niet gereageerd is  naar eerder genoemd mailadres dan gaat je spelerspas op non actief en kan je niet meer deelnemen aan wedstrijden. Dit betekent dat je nog steeds moet betalen maar dat het verschuldigde bedrag conform het vastgestelde contributiereglement wordt verhoogd met € 10.

Contributie seizoen 2024-2025

SeniorenJO13/JO12 (GEBOORTEJAAR 2012 – 2013)
€ 325* € 230*
Senioren 7 tegen 7JO11JO10 (GEBOORTEJAAR 2014 – 2015)
€ 200€ 225*
ZaalvoetbalJO9/JO8 (GEBOORTEJAAR 2016 – 2017)
€ 210€ 210*
Zaal- en veldvoetbalNiet spelend lid
€ 380€ 80
JO19/JO18 (GEBOORTEJAAR 2006 – 2007)Niet spelend werkend lid
€270*€ 50
JO17/JO16 (GEBOORTEJAAR 2008 – 2009) 
€ 265* 
JO15/JO14 (GEBOORTEJAAR 2010 – 2011)  
€ 245* 
* Contributie is inclusief wedstrijdkleding

De contributie moet overgemaakt worden naar IBANnummer: NL67 RABO 0142 8061 29

Penningmeester@oliveo.nl

Met sportieve groeten

Frank Duijvestijn

Penningmeester v.v. Oliveo