Agenda Algemene Ledenvergadering

Actie middenveld OLIVEO

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op:

Maandag 25 oktober aanvang 20.00 uur

Ieder lid en ouder van een jeugdlid is van harte welkom.

De AGENDA
1 Opening en Mededeling
2 Vaststellen agenda
3 Vaststellen verslagen
4 Financiele verantwoording 2020-2021
Vereniging en Stichting
5 Verslag Kas-controlecommissie & decharge bestuur
6 Bedanken en eren
PAUZE
7 Terugblik en vooruitkijken
8 Begroting 2021-2022
9 Bestuur en Stichting
10 Rondvraag
11 Sluiting

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.