Aangepaste Corona maatregelen – 15 november

CORONA MAATREGELEN – 15 november 2021

Het demissionaire Kabinet heeft nieuwe maatregelen ingesteld naar aanleiding van de oplopende besmettingen met Corona.
Gelukkig staat OLIVEO niet voor niets voor “Onze Leus is Vooruit En Overwinnen”. Samen kijken we positief vooruit en overwinnen we ook deze situatie. We kunnen blijven trainen en voetballen.

Om te voldoen aan de maatregelen heeft het bestuur het volgende besloten:

Algemeen

Wij blijven iedereen wijzen op gezond verstand en het blijven hanteren van de basis regels:

– bij klachten thuisblijven en testen;
– afstand houden;
– handen wassen.

– Trainers mogen spelers naar huis sturen bij (vermoeden van) klachten;
– Er mag geen publiek (bezoekers) meer komen, zowel bij trainingen als wedstrijden;
– Begeleiding en “rijders” vallen niet onder bezoekers en zijn wel welkom. Wij vragen iedereen, ook bezoekende partijen, het aantal begeleiders en “rijders” tot een minimum te beperken;
– Wat betreft vervoer, spreek onderling iets af over het dragen van mondkapjes in de auto.

Kleedkamers
– De kleedkamers gaan op trainingsdagen dicht en zullen niet worden gebruikt voor omkleden en douchen. Bij slecht weer mag de trainer de kleedkamer openen voor het droog plaatsen van jassen en andere spullen.
Iedereen dient dus omgekleed op Oliveo te komen voor de training.
– Op zaterdag mogen kleedkamers wel gebruikt worden. Echter hebben wij ook daar een dringend verzoek om dit te minimaliseren en omgekleed naar Oliveo te komen.
Dit verzoek geldt ook voor bezoekende partijen.
– Kleedkamers mogen alleen worden gebruikt indien men als 18+ jarige een geldig Controle Toegangsbewijs (CTB) heeft.

Kantine
– De kantine gaat op alle trainingsdagen dicht, dus ook op de donderdag club avond;
– Op zaterdag is de kantine alleen open voor begeleiding en sporters, al naar gelang de laatste wedstrijd sluit de kantine uiterlijk 20.00 uur;
– Er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar en men dient de 1½ m afstand regel in acht te nemen;
– Iedereen moet een geldig CTB tonen bij binnenkomst van de kantine.

Ander gebruik accommodatie
Onze accommodatie wordt ook (vooral door de weeks) voor andere activiteiten gebruikt. Om geen verwarring te scheppen c.q. vragen te creëren willen we daarom duidelijk maken dat (minimaal) de volgende situaties zich ook op ons terrein voordoen.
Ook zij zullen moeten voldoen aan alle geldende maatregelen (CTB, 1½ m etc).

– Zaalvoetbal in de sporthal gaat gewoon door;
– Daarnaast wordt de sporthal verhuurd aan onder andere:
  o Tennis;
  o Fanfare;
  o Hockey;
– De biljart vereniging, inclusief kaarten in de kantine kan overdag doorgaan;
– Wij geven ruimte aan cursussen zoals:
  o KNVB;
  o Train de trainer;
  o Reanimatie;
– Trainers en bestuurs overleg.

Voor zover niet beschreven verwijzen wij naar de algemeen geldende richtlijnen en informatie welke op
de websites van de overheid en NOCNSF zijn te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
https://nocnsf.nl/media/4823/protocol-verantwoord-sporten-v28092021.pdf

De komende weekenden gaan wij op deze manier aan de slag. Op basis van de ervaringen tijdens die dagen en eventuele wijzigingen door het demissionaire Kabinet, zullen we bezien hoe we verder willen en kunnen gaan.

Wij hopen van harte dat ook deze laatste maatregelen zo snel mogelijk komen te vervallen zodat weons oude vertrouwde verenigingsleven weer kunnen oppakken.

Het Bestuur van vv Oliveo

Denk eraan dat bij andere clubs andere maatregelen kunnen gelden.