1930-1940

Hoe het allemaal begon……

Eind jaren twintig van de vorige eeuw wordt de behoefte aan een voetbalclub in Pijnacker steeds groter. Bij gebrek aan een Pijnackerse voetbalclub zoeken liefhebbers van de edele voetbalsport noodgedwongen hun vertier buiten de dorpsgrenzen. De meesten trekken aan de bel van het Delftse DHL, destijds (en nog) een zeer gerenommeerde club. In het voorjaar van 1930 wordt in een vergadering van de toenmalige Jeugdraad onder voorzitterschap van pastoor Bruning besloten om een eigen voetbalclub op te richten. Een katholieke welteverstaan, want ook in de sport moesten de zaken gescheiden blijven. Tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw ging onze club door het leven als RKSV OLIVEO. Daarna zijn de letters RK verdwenen, omdat na een statutenwijziging het bisdom geen toestemming meer gaf voor het gebruik ervan.  

RKSV OLIVEO is opgericht op 2 juli 1930.
In deze tijd vierde de verzuiling hoogtij. Iedere geloofsgemeemschap ontwikkelde voor zijn eigen mensen activiteiten. Zo ook de Rooms-Katholieke gemeenschap in Pijnacker. De RKSV OLIVEO is vanuit de kerk ontstaan. De vereniging was een onderdeel van de St. Josephgezellenvereniging (voor de seniorenleden) en het Patronaat (voor de junioren).
Het historische eerste Reglement uit 1930 is bewaard gebleven.

Op 2 juli 1930 is het zover. Tijdens de oprichtingsvergadering, die wordt geopend met een gebed, wordt een voorlopig bestuur benoemd, namelijk de heren E.A. Tiel Groenestede (voorzitter), S.(Siem) Zuidam (secretaris) en Th.C. Tetteroo (penningmeester). Zij worden geestelijk geadviseerd door kapelaan Dijsselbloem.

De notulen van de eerste Algemene Ledenvergaderingen zijn bewaard gebleven.

OLIVEO kampioen in de Tweede Klasse Diocecane Haarlemsche Voetbalbond (D.H.V.B.) in het seizoen 1930-31.
Staand vlnr F. van der Burg sr., W. Teunissen, Chr. van Nieuwenhoven, R. van der Helm, H. Stolk, N. Zandbergen, S. Zuidam, Voorzitter E.A. Tiel Groenestege en Th. Tetteroo.
Geknield vlnr M. Schuring, F. Tetteroo, W. van Overdam, Nic. Kluiters, A. van Leeuwen, Fr. van der Helm.

Het eerste onderkomen was aan het terrein aan de Noordweg op het weiland van boer van Winden. Een weiland werd “omgebouwd” tot voetbalveld. Groot 56x90m. In 1932 krijgt OLIVEO een vergunning voor een consumptietent groot 24 m2. Hier mag snoep verkocht worden vanaf een half uur voor tot een half uur na de wedstrijd.
Vanaf deze locatie zijn we in 1938 verhuisd naar de Monikkenweg en vandaar uiteindelijk in 1970 naar onze huidige locatie op Sportpark De Groene Wijdte.

Bij het 40 jarig bestaan in 1970 is er op deze historische locatie nog een vlag opgehangen. 

Op deze wijze werden de wedstrijden buiten de competities georganiseerd.

Uit het archief van Joke en Giel Stig komen deze fraaie Spelerskaarten van eind jaren dertig!
Klik op de knoppen en kijk of je oude familieleden kunt vinden.

Een fraaie vondst van Dave Vons. Oliveo 1 in 1935

1938 wordt een loterij gehouden. Niet alle loten zijn verkocht. Daardoor zijn we in het rijke bezit van een compleet boekje.

En zo zag ons dorp er uit ten tijde van de oprichting van OLIVEO.

Bron: HGOP
De Josefschool, later de Johannesschool. Recht tegenover de kerk gelegen. Vele Oliveo leden zijn hier hun schoolcarriere begonnen.

Bron HGOP
1929 De Oostlaan, gezien van de spoorlijn. Het Parochiehuis staat er nog niet.

Bron HGOP
Het interieur van de RK-kerk ten tijde van de oprichting van de club.

Bron: HGOP
De Noordweg in 1929. De kruising met de Oostlaan/Westlaan in de verte. Een paar honderd meter de andere kant op begon OLIVEO met voetbal.

Verloven, voor de wet trouwen en voor de kerk trouwen werden natuurlijk ook aan OLIVEO kenbaar gemaakt.

Doelpalen worden bij de lokale middenstand, lees leden, aangeschaft.

 Voor 19,50 gulden is het veld weer ingezaaid

In 1939 kreeg de scheidsrechter al netjes een vergoeding voor de reis. Er is zelfs een scheidsrechter die vanuit Hilversum in Pijnacker kwam fluiten. Een wereldreis  

Hightech: Veterloze ballen

De uitnodiging voor de ALV van 1938. Met ca 50 leden werd iedereen verwacht te verschijnen. Wat waren de maatregelen wanneer je niet verscheen? Bij OLIVEO niet bekend maar uit deze tijd gaan bij andere verenigingen verhalen rond dat je in de wissel stond wanneer je niet kwam opdagen. 

 Uiteindelijk resulteert de vergadering en het vele werk in een openingswedstrijd in 1938. Het terrein op de Monnikenweg wordt in gebruik genomen met de wedstrijd OLIVEO-RKAVV

De volgende foto’s zijn van 1939 of 1940