De Milieu Express

Afvalverwijdering is maatwerk. Welke container u nodig hebt, welke frequentie van ledigen er plaats vinden, welke afvalstoffen er worden afgevoerd. Dit alles is sterk afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke wensen en behoeften. De Milieu-Express heeft vele jaren ervaring op het gebied van be- en verwerking van diverse afvalstromen en is de aangewezen partner om u met raad en daad bij te staan.

Het is vanzelfsprekend dat wij gebruik maken van moderne en kwalitatief hoogwaardige transportmiddelen en geavanceerde machines voor het scheiden, be- en verwerken van diversen soorten afval.

Niet alleen goed materieel zorgt voor een optimale dienstverlening, hiervoor zijn ook vakkundige en enthousiaste medewerkers nodig. Door op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken, op milieu- en arbogebied, kunnen wij ervoor zorgdragen dat niet alleen eigen medewerkers naar behoren kunnen functioneren, maar ook de continuïteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd.

De Milieu-Express kan zich beroepen op al deze aspecten en is daarom overtuigd dat zij een totaalpakket kan leveren dat borg staat voor een deskundig advies en optimale begeleiding.