Anneke Lamb zoekt assistentie

Vrijwilligster Anneke Lamb zoekt assistentie in de drukke 5 december dagen.

Stichting Sint voor iederer1 zoekt assistentie. Baard aanwezig.

www.sintvoorieder1.nl