Van de bestuurstafel oktober 2019

Anders dan tot nu toe houden we de Algemene Leden Vergadering nu in september. Dat was altijd in november. Reden hiervoor is dat we nu de begroting in het begin van het lopende seizoen vaststellen, en niet pas als het seizoen al langer onderweg is. De ALV is altijd een mooi moment om met de leden in gesprek te zijn over het gevoerde en te voeren beleid. Dat doen we vaak aan de hand van een aantal terugkerende thema’s (financiën (jaarrekening en begroting), voetbaltechnische zaken, accommodatie etc.). Deze ALV hebben we met name aandacht besteed aan de toekomstige verplaatsing van onze hoofdingang, de viering van ons aanstaande 90-jarig jubileum en het voetbaltechnisch beleid.

We hebben tijdens de ALV Bas Verdel uitgezwaaid als lid van de kascommissie (bedankt Bas!) en Brian de Jong als zijn vervanger aan kunnen stellen. Deze ALV was de vuurdoop voor penningmeester Peter Bom, en die vuurdoop heeft hij wat ons betreft met glans doorstaan.

Belangrijk om te weten: de Algemene Ledenvergadering ging akkoord met het voorstel om met ingang van dit seizoen de contributie in één keer te innen, en niet in twee termijnen. Incasso is in de maand oktober. Mocht u hier vragen over hebben, zoals de vraag of u toch in twee termijnen kunt betalen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester (penningmeester@oliveo.nl).

Over de ALV nog wel een hartenkreet:  de vaste gezichten zijn (gelukkig!!) ieder jaar trouw aanwezig. Het zou van toegevoegde waarde zijn als ook andere leden de ALV zouden bijwonen. Dat geeft wellicht een ander geluid, en dat is goed voor de discussie. En het geeft u als lid de gelegenheid mee te denken en te praten over het reilen en zeilen binnen onze club.

De kruitdampen van de seizoenaanloop zijn inmiddels redelijk opgetrokken. De meeste teams hebben zich gezet, de begeleiding is geregeld en de competitie is gestart. De zomermaanden zijn altijd vrij hectisch, en de discussies rond teamindelingen zullen u niet onbekend voorkomen. De mensen die dit naar eer en geweten doen (trainers, coördinatoren etc.) zijn in die periode niet echt te benijden. Dat vraagt veel geduld, inlevingsvermogen en vasthoudendheid. Compliment van ons aan degenen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

We hebben met ingang van dit seizoen een nieuwe kledingleverancier. Via Sport 2000 wordt dat Robey, opvolger dus van Beltona. Daarmee komt een eind aan een samenwerking die zo’n 10 jaar heeft geduurd. Dit jaar kunnen we nog wel ‘oude’ voorraden afnemen bij Beltona, in afwachting van het uitkomen van het Robey Oliveoshirt. Met daarop natuurlijk ook een uiting in verband met ons 90-jarig jubileum. Binnenkort speelt Zondag 1 daarom nog in nieuwe Beltona-shirts, omdat hoofdsponsor Van Koppen & Van Eijk sinds kort Charlie works heet. Het oranje logo van Charlie works gaat het volgens ons goed doen op ons blauwwitte shirt.

De selectieteams zijn de competities met wisselend succes begonnen. Zondag 1, Zaterdag 1 en O19-1 zijn nog ongeslagen. Maar na twee competitieronden is er natuurlijk nog niets te zeggen over de betekenis hiervan voor de rest van het seizoen.

Ook dit jaar doet Oliveo weer mee aan de Grote Club Actie. Een activiteit die toch altijd weer zorgt voor een leuke inkomst. Daarom aan iedereen de oproep om hier actief aan mee te doen. Wel leuk om te melden dat de coördinatie van de Grote Club Actie voor rekening komt van Zondag-selectiespelers Brian de Jong, Max Huurman en Gerald Lagrand. Ook weer zo’n mooi voorbeeld van bij de club betrokken selectiespelers.

 

Ruud Schalkwijk en John Weijgertse