Erelid Jaap Uijlenbroek overleden

21 juli jl. is J. (Jaap).F.G. Uijlenbroek overleden.

Dhr. Uijlenbroek heeft zich in 1970 ingezet om de verhuizing van OLIVEO van de Monnikenweg naar de Sportlaan soepel te laten verlopen. Zijn contacten in de Gemeenschap en zijn inzet voor de club zijn hier van groot belang geweest.

Voor zijn grote inzet is hij tot Erelid benoemd.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.