Theo Krebbekx overleden

10 juni jl. is Theo Krebbekx overleden.

Theo is jarenlang nauw betrokken geweest bij OLIVEO.

Als vrijwilliger en als sponsor.

In 1980 was Theo met zijn eigen bedrijf de eerste shirtsponsor van OLIVEO.

Theo heeft zich jarenlang ingezet om ook zoveel mogelijk collega bedrijven bij OLIVEO betrokken te houden.

Wij wensen zijn zonen Ronald en Jack sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

ZIE TELSTAR ONLINE