ALV 2018 over de dynamische toekomst.

Maandag 12 november 2018 is de Algemene Leden Vergadering van OLIVEO gehouden.

Traditiegetrouw verschenen er slechts 40 leden. Oud bestuursleden, betrokken vrijwilligers, selectiespelers en andere jonge Oliveanen. Iets minder dan verwacht maar dat kwam omdat  selectiespelers elders een vergadering bijwoonden om te spreken over weekendvoetbal. Een onderwerp wat de seniorenwereld in West II bezig houdt.

De grote afwezigen? Ouders van jeugdleden. En dat terwijl een vergadering als deze juist gaat over hoe uw kind en zijn vriendjes hun sport bij OLIVEO kunnen beoefenen.

Secretaris Kees Kleij heeft het Huishoudelijk Reglement herschreven. Veel oude informatie is vervangen voor eigentijdse teksten. “Een vuiltje” wat er al even lag is eindelijk weggewerkt.

De nieuwe versie kunt u op oliveo.nl bewonderen.

Financieel was het aan scheidend Penningmeester Frank Duijvestijn de taak de leden te overtuigen dat het financieel goed gaat met de club.

De verbouwing van de keuken is de laatste grote verbouwingsuitgave. Zowel de Stichting als de Vereniging sluiten het jaar 2017-2018 af met een bescheiden plus.

De meerjarenbegroting laat zien dat we voorzichtig moeten zijn. De contributieopbrengst en de kantineomzet zijn lager dan begroot.

Gelukkig is dat ook het geval voor de kosten.

Maar de komende jaren lijkt het er op dat we als club niet echt groeien.

Geen reden tot grote zorgen maar de nieuwe Penningmeester heeft de schone taak deze ontwikkelingen goed te managen.

Voorzitters Ruud Schalkwijk en John Weijgertse weten de positie van OLIVEO goed weer te geven. Hot item is het voetballen op de zondag of op de zaterdag. Veel senioren geven de voorkeur om op zaterdag te spelen. Een trend in ons gewest West II wat al jaren aan de gang is.

De KNVB lijkt nu mee te denken en de Voorzitters geven aan dat “Weekendvoetbal” de voorkeur heeft.

Een gevoelig onderwerp!

Maar het lijkt er op dat OLIVEO de komende periode gaat veranderen.

Bij de jeugd is er veel werk verricht om voldoende trainers en leiders bij de groepen te vinden. Dat heeft veel werk gekost. Maar wel gelukt.

Helaas neemt het aantal scheidsrechters af en is het moeilijk werven van nieuwe vrijwilligers een constante bron van zorg.

Er volgt een discussie dat er algehele coördinatie beter mag. Zacht wordt er gefluisterd of er misschien weer een jeugdbestuur georganiseerd moet worden. Links om of rechtsom het gaat goed, maar het moet beter.

Leden worden niet meer automatisch lid van OLIVEO. Er is veel keuze en minder sociale binding.

Eigentijdse verschijnselen waar we als club beter mee om moeten gaan.

Tot slot verwelkomen wij Peter Bom als nieuwe Penningmeester.

Hij vervangt Frank Duijvestijn die vanaf nu als Lid van Verdienste door het leven gaat.

En zo zie je maar dat een van de meest uitdagende vrijwilligersfuncties binnen de club goed ingevuld wordt. Een punt om trots op te zijn.

Uw oliveo.nl reporter Walter van den Bogaerdt

Het bestuur bestaande uit Kees Kleij, Anja v.d. Burg, Ruud Schalkwijk, scheidend Penningmeester Frank Duijvestijn en John Weijgertse