ALV 2017

Agenda ALV – v.v. Oliveo (13 november 2017, 20.00 uur, kantine OLIVEO) 

1 Opening & Mededelingen 
2 Vaststellen agenda 
3 Vaststellen verslagen 
4 Financiële verantwoording 2016 – 2017 Vereniging en Stichting
 5 Verslag Kas-Controle commissie & decharge bestuur Aftredend (John Ruigrok) – Voorgedragen (Menno Vloemans) 
6 Verkiezingen Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Buzing (secretaris) Verkiesbaar: Kees Kleij Kandidaten kunnen tot zaterdag 11 november zich aanmelden via secretaris@oliveo.nl 
Pauze 
7 Terugblik en Vooruitkijken o.a. sportieve prestaties, verbouwing keuken, entree, vrijwilligersbeleid, eindstand Legoactie 
8 Begroting 2017 – 2018 Vereniging, Stichting en contributievaststelling 2018-2019
 9 Rondvraag 10 Sluiting 
 
Het concept jaarverslag 2016 – 2017 en het concept verslag van de ALV 2016 zijn op de website www.oliveo.nl na te lezen. 
De concept financiële jaarverslagen zijn op te vragen bij de penningmeester penningmeester@oliveo.nl