ALLE HENS AAN DEK!

Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2016 hebben we voor de eerste maal de vrijwilligersproblematiek binnen Oliveo aan de orde gesteld. Op een aantal (cruciale) plekken in onze club hebben we te maken met een tekort aan ‘handjes’.

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de zoektocht naar meer hulp. Met als doel dat leden enthousiast worden gemaakt om een bijdrage te leveren aan Oliveo. Wij kiezen bewust voor deze positieve aanpak, en bijvoorbeeld niet voor een (negatieve) maatregel om de contributie van leden die geen activiteiten willen uitvoeren meer contributie te laten betalen.

Een aantal betrokken ambassadeurs is binnen de verschillende leeftijdscategorieën vrijwilligers aan het werven. Waarschijnlijk bent u al benaderd, anders gebeurt dat binnenkort. Dat heeft er mede toe geleid dat we er redelijk in zijn geslaagd de trainers- en leidersposten bij de verschillende teams in te vullen.

Er is echter meer nodig dan dat. En daarin zijn we tot op heden niet geslaagd. Cruciale posten zijn nog niet ingevuld, en we naderen het punt waarop dat gevolgen gaat hebben voor het goed kunnen functioneren van onze club. Enkele voorbeelden:

De organisatie van de kantine is zeer kwetsbaar. We kunnen heel goed enkele mensen gebruiken die samen met Anja v.d. Burg het reilen en zeilen van de kantine willen oppakken. Zoals het maken van roosters en het begeleiden van bardiensten. En er op toezien dat teams volgens de gemaakte afspraken hun bardiensten invullen, wat nu niet altijd gebeurt.

Hier kan iedereen al een positieve bijdrage leveren door de voor uw team geplande bardienst daadwerkelijk in te vullen, wat nu helaas niet altijd gebeurt.  

Sluiting van de kantine op een aantal dagen in de week sluiten we niet uit als de situatie niet verandert.

Het wedstrijdsecretariaat op de zaterdagochtend is een groot knelpunt. We zijn op zoek naar mensen die bij toerbeurt deze taak op zich willen nemen. Ontvangen van tegenstanders en scheidsrechters, indelen van kleedkamers en velden, begeleiden van het invullen van de digitale wedstrijdapp, zo maar wat taken die hard nodig zijn om als vereniging op de drukste ochtend van de week goed te draaien.

Scheidsrechters is ook een blijvend aandachtspunt. Nog altijd steunen we op een kleine harde kern, maar de spoeling wordt inmiddels wel dun. En duidelijk mag zijn: zonder scheidsrechters worden er geen wedstrijden gespeeld.

Ook het onderhoud en de schoonmaak van de accommodatie vraagt aandacht. Zonder goed onderhoud en schoonmaak zal de kwaliteit daarvan achteruit gaan, en dat is zonde van de investeringen de we de afgelopen jaren hebben gedaan. En ook hier kunnen we allemaal beginnen door zelf onze rommel op te ruimen!

Op de iets langere termijn zijn we op zoek naar mensen die webmaster willen zijn van onze website, onze Facebookpagina en Instagramaccount willen beheren en die willen meehelpen aan onderhoud van onze accommodatie. Ook de secretarisfunctie binnen het bestuur komt per november aanstaande vacant. En talloze andere grotere en kleinere onderwerpen waarbij we hulp kunnen gebruiken.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om een bijdrage te leveren aan de VERENIGING Oliveo. Zodat we met elkaar, door elkaar en voor elkaar die leuke club die we zijn kunnen blijven.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de bestuursleden Marcel Buzing (secretaris@oliveo.nl)  en John Weijgertse (voorzitter@oliveo.nl), of tot de ambassadeurs voor de verschillende leeftijdscategorieën. Dit zijn:

JO-9 Cherrie Karsten oliveo.coordinatorf@gmail.com

JO-11 Marleen Tetteroo mtetteroo@yahoo.com

JO-13 Ans Boersma ansboersma@hotmail.com

JO-15 Marco van Velzen mvanvelzen@planet.nl

JO-17 en JO-19 Anneke Lamb lamb_nootdorp@ziggo.nl

Wij rekenen op uw positieve reactie!

Het bestuur van Oliveo