Moet dat nou?

Ook Oliveo is deze week geconfronteerd met het maatschappelijk fenomeen dat mensen niet van elkaars spullen af kunnen blijven. Afgelopen woensdag werden tijdens de training van de B-selectie de fietsen van 6 B-spelers gesloopt. Triest makend en onacceptabel! Het spreekt voor zich dat wij heel graag informatie willen ontvangen die kan helpen om de daders te vinden. Dus mocht je informatie hebben, zet dat dan op de mail naar voorzitter@oliveo.nl. We zullen daar vertrouwelijk mee omgaan. Overigens hebben we de betrokken jongens geadviseerd om van de vernieling aangifte te doen bij de Politie, zodat dit verhaal ook langs die weg hopelijk een staartje krijgt!