De ALV 2016

De ALV

Maandag 7 november is de jaarlijkse ALV gehouden.

Met de Voorzitters Ruud Schalkwijk en John Weijgertse, Penningmeester Frank Duijvestijn , secretaris Marcel Buzing en Hoofd kantinecommissie Anja vd Burg achter de tafel werd er om 20.00 afgetrapt. ca 50 betrokken leden wisten de weg naar de kantine te vinden.

 

De Highlights van de avond

 

Kantine:

Na twee jaar is de grote renovatie van de kantine klaar. We mogen trots zijn op het eindresultaat.

De vloerverwarming gaat ons een energiebesparing opleveren. Er wordt nog wel gekeken om de galm te verminderen door bijvoorbeeld akoestische plafondpanelen te plaatsen. Dus er worden de komende periode nog wat punten op de spreekwoordelijke “i” gezet.

De kantine is een fraai visitekaartje van onze club geworden.

De totale kosten van de renovatie bedragen € 125.000,--. Een groot deel van deze kosten is opgebracht door de Lego-actie. Een actie waar velen van ons een Legosteen aan hebben bijgedragen.

 

Keuken:

Voorzitter Schalkwijk is met zijn bouwcommissie gelijk het volgende project ingedoken. De wens is om ook de keuken te renoveren. Geen overbodige luxe lijkt ons. Met een budget van € 40.000,-- moet dit te doen zijn. De financiering wordt mogelijk gemaakt door het vrijvallen van Obligaties en een aantal nieuwe acties. In het voorjaar wordt er een extra ALV gehouden waar de leden hun mandaat voor deze renovatie kunnen geven.

 

Financieel

Penningmeester Duijvestijn heeft de zaken goed op orde. De cijfers van de Vereniging en de Stichting OLIVEO zijn gezond. Op basis van een gelijkblijvend aantal leden is de begroting voor de komende jaren stabiel. De afgelopen jaren zijn de kosten van OLIVEO sterk gestegen. Vooral door de exorbitante stijging van de gemeentelijke veldhuur.

Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een noodzakelijke sterke stijging van de contributie.

De Vergadering besloot unaniem op het voorstel van de penningmeester om de komende twee seizoenen de contributie niet te laten stijgen.

Bestuursverkiezing

De twee Voorzitters hebben hun eerste termijn erop zitten. Beide heren verklaarden aan de Vergadering dat ze het heel erg naar hun zin hebben. Dit herkiesbaar stellen werd met groot applaus begroet. Ruud Schalkwijk en John Weijgertse zijn voor de komende drie jaar weer uw Voorzitters.

Voetbal

Waar het dus eigenlijk allemaal om draait!

OLIVEO 1 en 2 doen het op moment voortreffelijk. OLIVEO 2 wist voor de tweede keer in successie te promoveren en speelt nu op het hoogste niveau van Nederland. En nu staat OLIVEO 2 zelfs bovenaan.

Ook doet OLIVEO het in de breedte goed. Veel teams spelen met plezier op de zaterdag en de zondag hun wedstrijden en de trainingsvelden zijn de gehele week overvol.

 

Nieuwe ontwikkeling:

De KNVB zet in op een nieuw voetbalplan. Wat er op neer komt dat jonge spelers meer balcontact moeten krijgen. Dit realiseer je door de speelvelden te verkleinen. Dit houdt dan weer in dat met dit plan er veel meer kleinere teams komen. Dat dit bij vele verenigingen een organisatorisch probleem wordt is door de KNVB nog niet onderkend.

OLIVEO staat in nauw contact met omliggende clubs en de KNVB om te bezien hoe dit voor het volgend seizoen in te kleden.

Begin 2017 wordt er een pilot georganiseerd met buurman DSVP.

 

En last but not least:

Vrijwilligersbeleid.

Het Bestuur is van mening dat de huidige werkwijze van het werven van vrijwilligers niet voldoende is om de club goed te laten functioneren.

In het bijzonder het draaien van bardiensten, clubscheidsrechters en leiders zijn taken waar het ieder jaar weer moeilijk is de zaak goed te organiseren.

Moet er meer verplicht worden? Moet er extra betaald worden bij het niet verrichten van vrijwilligerswerk?

Er zijn een drietal voorstellen gedaan dit te veranderen.

Er wordt een werkgroep opgericht die hier over gaat nadenken.

Welk systeem gaat beter werken dan het huidige? Of is het huidige systeem voldoende?

Ondanks een oproep op deze website om vooral mee te praten waren er slechts enkele betrokken ouders aanwezig.

 

Walter van den Bogaerdt