Extra info ALV!!

Beste Oliveanen,

 

a.s. maandag 7 november houdt het Bestuur van v.v. Oliveo haar jaarlijkse Algemene Vergadering in de kantine. Op de agenda van deze editie staan belangrijke punten op de agenda die het bestuur graag met de leden wilt gaan delen. Met name het nog op te stellen Vrijwilligersbeleid krijgt ruimschoots aandacht. Gaan we door op de huidige voet van vrijwilligheid (en met alle dilemma’s van dien), komt er een (financieel) sanctiebeleid of gaan we over op een consumptiemodel (afkoop). Het Bestuur nodigt graag de ouders van de jeugd uit omdat zij ook het langst met de mogelijke wijzigingen te maken gaan krijgen. Het Bestuur hecht grote waarde aan een zo’n breed mogelijk draagvlak.