Bestuursreactie op de gebeurtenissen bij de wedstrijd bij Oliveo A2 – REMO A1

Bestuursreactie op de gebeurtenissen bij de wedstrijd bij Oliveo A2 – REMO A1

29 november 2015

Afgelopen zaterdag 28 november is de wedstrijd Oliveo A2 tegen REMO A1 bij een 2-1 tussenstand voortijdig beëindigd na een incident op het veld. Na een ruzie tussen een speler van Oliveo en een speler van REMO werd laatstgenoemde uit het veld gestuurd. In het daaropvolgende tumult werd de scheidsrechter, een clubscheidsrechter van Oliveo, door een REMO speler geschopt. Reden om de wedstrijd te beëindigen.

Oliveo heeft als stelregel dat bij incidenten als deze  de Politie wordt gebeld, en aangifte wordt gedaan. Zo heeft Oliveo ook dit keer gehandeld. De Politie heeft zaterdag na de wedstrijd een aantal (direct) betrokkenen van beide verenigingen (REMO en Oliveo) gesproken, en doet inmiddels verder onderzoek naar de gebeurtenissen. Ook de KNVB is gerapporteerd over de gang van zaken.

In de media krijgt deze gebeurtenis inmiddels veel aandacht. Als bestuur hebben wij de keuze gemaakt verder niet actief te reageren op publicaties in en verzoeken van de media. Ditzelfde geldt voor de betrokken scheidsrechter. Zowel de Politie als de KNVB doet haar eigen onderzoek naar de feiten, en zal uiteindelijk tot conclusies komen en passende maatregelen treffen. Wij gaan er van uit dat hetzelfde geldt voor het bestuur van REMO.

Oliveo betreurt het incident, en wij zullen blijven uitdragen dat dit niet op het voetbalveld thuishoort.

We zijn blij te kunnen melden dat het met de betrokken scheidsrechter goed gaat, en dat hij er zonder noemenswaardige verwondingen van af is gekomen.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht inhoudelijke vragen zijn kunnen die worden gemaild aan voorzitter@oliveo.nl.

Namens het bestuur van Oliveo Voetbal,

 

John Weijgertse

Ruud Schalkwijk