Leo de Vreede

23 juni jl. is Oliveaan Leo de Vreede overleden.

Als familielid van de OLIVEO-familie De Vreede heeft Leo OLIVEO een levenlang in zijn hart gedragen.

Er is gelegenheid tot condoleren op zondag 28 juni van 14.00 tot 15.00 uur in het Uitvaartcentrum De Laatste Eer op de Thorbeckelaan.

Maandag 29 juni 14.30 vindt de uitvaartdienst plaats in de RK Kerk op de Oostlaan.

Wij wensen zijn vrouw Cisca, zijn kinderen Sandra en Monique en overige familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.