Verkeersmaatregelen Sportlaan en omgeving Jeugdland 25 t/m 29 augustus 2014

Op maandag 25 augustus start de Jeugdlandweek op het evenemententerrein aan de Sportlaan. De organisatie verwacht ruim 1.300 kinderen per dag, daarom sluit de organisatie maandag 25 t/m vrijdag 29 augustus 2014 een gedeelte van de Sportlaan af gedurende de aanvangs- en sluitingstijden. Via deze brief wil ik u informeren over de tijden van afsluiting, zodat u hiermee rekening kunt houden en dit tijdig door kunt geven aan uw leden, leveranciers en eventuele andere belanghebbenden.
De afsluitingstijden van de Sportlaan zijn: ’s morgens tussen 8.30 en 10.00 uur en ’s middags tussen 14.30 en 16.00 uur.

Er kunnen dan geen auto’s of vrachtwagens over de Sportlaan. Fietsverkeer zal worden omgeleid via het parkeerterrein van de Viergang en het Stanislas (P1). Dit om de kinderen met ouders een veilige doorgang te geven. Op vrijdagavond wordt de Sportlaan tevens afgesloten tussen 18.30 en 22.00 uur. Dit in verband met het afsluitende avondprogramma, inclusief kampvuur.

Avondafsluiting evenemententerrein
Het evenemententerrein zal in principe elke dag om 23.00 uur worden afgesloten. Indien om 23.00 uur uw kantine i.v.m. (sport)activiteiten nog niet is gesloten zal in overleg met de sportverenigingen en Jeugdland besproken wanneer het terrein kan worden afgesloten door een vrijwilliger van Jeugdland.

Papiercontainers
De papiercontainers zijn deze week niet bereikbaar. De mensen worden hier door middel van borden en via de website en de Telstar over geïnformeerd.
Ik hoop dat de overlast Jeugdland voor uw vereniging tot een minimum beperkt zal blijven.
Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de heer L. Robbemond, via telefoonnummer 14 015.