Voortgang uitbreiding sportpark

Afgelopen week is ter voorbereiding op de aanleg van veld 9 (uitbreiding Groene Wijdte) gestart met het snoeien en kappen van beplanting. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. Komende week wordt gestart met het dempen en aanvullen van de sloten, de aanleg van enkele duikers in de sloten en het maaien van het grasland. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de flora en fauna wet.  Bij het dempen en aanvullen van de sloten wordt in het kader van de flora en fauna wet vooral aandacht besteed aan de modderkruiper. Het maaien van het weiland heeft vooral tot doel om te voorkomen dat er vogels gaan broeden. Alle werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog.