Verslag ALV maandag 12 november

Afgelopen maandag was er weer de Algemene Ledenvergadering van onze mooie club. Dit keer met de grootste opkomst sinds jaren en zij werden vertegenwoordigd door allerlei generaties, maar vooral het aantal jeugdige senioren en selectiespelers was opvallend.

Tijdens deze ALV trad Ed van der Burg af als voorzitter en moestFrank Immerzeel ook helaas stoppen met zijn plek in het bestuur. Ze werden voor hun diensten en inzet bedankt.
Ondanks dat er mensen het bestuur gingen verlaten, waren er ook weer nieuwe kandidaten, te weten: Ruud Schalkwijk en John Weijgertse die samen het voorzitterschap weer in gaan vullen. Anja van der Burg gaat de kantinezaken beheren en Irma Duijvestijn gaat de PR belangen binnen de vereniging behartigen. Tevens werd er nog maar eens benadrukt dat er op het gebied van vrijwilligersbeleid nog een grote uitdaging ligt.
Na een uitgebreid financieel verhaal door Frank Duijvestijn waarin hij verslag uitbracht van het afgelopen jaar, werd de nieuwe contributieverhoging aangenomen.
Na afloop kon men nog even gezellig onder het genot van een drankje napraten.