Nieuwe bestuursleden

Met trots kan het bestuur mededelen dat we er in zijn geslaagd om de vacatures binnen het bestuur opgevuld te krijgen. De vacature van voorzitter wordt een duo-functie: Ruud Schalkwijk en John Weijgertse willen graag aan de slag. Het bestuur gaat aan slag om de taken binnen de vereniging evenwichtiger te verdelen en dat geldt ook voor de bestuurstaken. Vandaar dat wij Ruud en John hebben gevraagd om deze zware functie als duo op te pakken. Over de invulling gaan we binnenkort overleggen. Ruud en John zijn twee rasechte Oliveanen en hebben het afgelopen seizoen in de BAC deelgenomen en het bestuur over heikele kwesties geadviseerd. De uitdagingen die het bestuur heeft voor en met de vereniging zijn grotendeels bekend.

 
Voor PR heeft Irma Duijvestijn zich aangemeld. Zij zal de komende twee weken uit de running zijn wegens een operatie maar daarna gaan we met betrokken vrijwilligers rond de PR aan de slag. Zoals bekend gaat Anja van der Burg de besturstaak Kaninezaken behartigen.
 
Het bestuur spreekt de hoop uit dat we de laatste bestuursfunctie (Sponsoring) ook opgevuld gaan krijgen en dan is het bestuur rond. Formeel zijn alle nieuwe bestuursleden, kandidaat-bestuursleden en worden zij tijdens de ALV aangesteld.
 
Namens het bestuur,
 
Marcel Buzing
secretaris v.v. Oliveo