BAC gaat haar eerste advies geven inzake mogelijkheden zaterdagvoetbal senioren

In de Algemene Ledenvergadering van 7 november jl. heeft het bestuur van Oliveo de Beleids- en Adviescommissie (BAC) ingesteld. Deze commissie onderzoekt in opdracht van het bestuur onderwerpen op strategisch beleidsmatig niveau. De commissie rapporteert aan het bestuur, dat over de adviezen besluiten neemt. En deze eventueel voorlegt aan de leden.
De samenstelling van de commissie is als volgt: Eus van Velzen, Walter v.d. Bogaerdt, Jeroen Kluiters, Koert Kouwenhoven, Ruud Schalkwijk en John Weijgertse.

De eerste opdracht voor de BAC is onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het structureel invoeren van zaterdagvoetbal voor senioren bij Oliveo. Dit seizoen speelt er voor het eerst een seniorenteam op zaterdag, bij wijze van proef. De BAC betrekt de ervaringen van dit team bij haar onderzoek. In december biedt de BAC aan het bestuur een eerste tussenrapportage aan.

Binnenkort meer info en nieuws omtrent de eerste uitspraak van de BAC, die voor Oliveo van grote waarde is.