Meiden- en damesvoetbal

 

Girls Soccer Academy OLIVEO

Inleiding

De Girls Soccer Academy Oliveo is ontstaan in mei 2015 ontstaan Oliveo en Veysel Kaya (oprichter van de Girls Soccer Events) hun krachten bundelden met als doel ons steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het meisjes- en damesvoetbal in Nederland en daarnaast het meiden- en damesvoetbal binnen Oliveo weer een volwaardige plaats te geven.De Girls Soccer Events waarmee Oliveo samenwerkt is gedurende het seizoen 2015-2016 opgenomen in de stichting Girls Soccer Nederland die tevens is opgericht door Veysel Kaya.

 

Visie

Wij willen graag bekend staan als de meisjesvoetbalacademie waarbij plezier en de persoonlijke ontwikkeling van meisjes centraal staat. Wij zijn ons er van bewust dat maar een klein percentage speelsters uiteindelijk doorstroomt naar een BVO waardoor bij ons ook het maatschappelijk belang enorm belangrijk is bij het aansturen van de academie.

 

Bij een academie denk je vaak aan een organisatie waarbij onder andere hoge eisen aan de kwaliteiten van de spelers gesteld worden, terecht overigens omdat de naam nu eenmaal deze verwachtingen schetst. Ook wij stellen hoge eisen! Echter ligt onze prioriteit hierbij eerst op de kwaliteit van de organisatie, accommodatie, trainers, leiders, begeleiders alsmede de materialen. Daarnaast zien wij het bieden van structuur, duidelijkheid, openheid en veiligheid als een van onze belangrijkste taken bij het werken met kinderen en jong volwassenen. Om die reden vraagt Oliveo haar trainers en begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

 

Wij vinden dat elke meisje het verdient om onder de beste mogelijke omstandigheden met de beste mogelijke begeleiding te voetballen en te trainen. Dit alles vanuit ons idee dat plezier zorgt voor een optimale ontwikkeling per speelster op zowel sportief als persoonlijk vlak.

 

Onze academie heeft ook ambities als het gaat om de sportieve prestaties. Wij streven er naar om talentvolle speelsters op te leiden tot de beste van Nederland waardoor ze misschien uiteindelijk een vervolgstap kunnen maken naar een BVO. Om dit te realiseren hebben wij onder andere het doel om binnen elke leeftijdscategorie in de jeugd een meisjesteam op het allerhoogste niveau te hebben spelen waardoor ze wekelijks met de beste meisjes kunnen strijden en ze zichzelf op een hoog niveau kunnen ontwikkelen.

Voor de talentvolle speelsters die zich bij de overgang naar het damesvoetbal op een maatschappelijk carrière willen richten streven wij ernaar om een 1e elftal op het hoogste amateurniveau te kunnen aanbieden en te continueren.

 

Onze visie zorgt er echter ook voor dat ook de andere wellicht minder getalenteerd speelsters binnen de academie zich naast de meest talentvolle speelsters op sportief vlak maximaal kunnen gaan ontwikkelen.

Om onze academie en de speelsters die uitstraling mee te geven waarvan wij vinden dat deze de naam Girls Soccer Academie en onze visie eer aan doen hebben we een aantal kernwaarden benoemd die centraal staan binnen onze academie. Deze waarden gelden voor elke speelster binnen onze academie.

 •    Goed en duidelijk gestructureerde organisatie met een ambitie en een doel (de ambitie om in elke leeftijdscategorie op het hoogste niveau uit te kunnen komen op basis van plezier, en het doel om elke speelster het beste op haar niveau te kunnen bieden).
 •    Hoogwaardige en kwalitatief goede trainingen met maximale aandacht voor iedere speelster.
 •    Verzorging van de trainingen en begeleiding door ervaren en enthousiaste (jeugd)trainers.
 •    Individuele en specifieke trainingen op het gebied van techniek, tactiek, looptechniek, conditie en kracht.
 •    Iedere speelster  de mogelijkheid bieden om op haar niveau wedstrijden te gaan spelen.
 •    Optimale accommodatie en materialen, zowel buiten (veld) als binnen (zaal).
 •    Oog en aandacht voor ieder individu. Plezier staat voorop! Ontwikkeling is een recht (iedere speelster krijgt de ruimte en begeleiding om zich op een leuke manier persoonlijke te ontwikkelen als persoon en sporter).
 •    Sportieve uitdagingen tegen sterke tegenstanders uit binnen en  -buitenland.
 •    (Inter)nationale voetbalevenementen en toernooien voor iedere speelster.
 •    Teamuitjes en afdelingsuitjes in binnen en -buitenland.
 •    Verzorging van teamkleding (trainingspakket, representatiepakket en wedstrijdpakket).
 •    Samenwerking met Girls Soccer Nederland waarbij speelsters de kans krijgen om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien op het allerhoogste niveau, met de allerbeste speelsters uit de deelnemende verenigingen in Girls Soccer Nederland
 •    Eigen vervoer op maat (biedt de mogelijkheid om met speelsters en teams (gezamenlijk) naar de trainingen en/of de wedstrijden te gaan).
 •    Studiebegeleiding door professionele studiebegeleider.
 •    Samenwerking met de maatschappelijke doelen CliniClowns en KIKA.

 

Beleidsplan

Teams

Wij streven binnen de Girls Soccer Academy Oliveo naar twee teams binnen elke leeftijdscategorie waarbij het 1e team op het hoogste niveau actief zal zijn en het 2e team ingedeeld zal worden op basis van de op dat moment aanwezige kwaliteiten van de speelsters. Deze aanpak zorgt ervoor dat iedere speelster zich optimaal kan ontwikkelen op een niveau dat aansluit op haar wensen en ontwikkeling.

Elk team zal bestaan uit minimaal 14 speelsters en maximaal 16 speelsters. Binnen een leeftijdscategorie zijn dus maximaal 32 speelsters actief waarvan drie keepsters. De 3e keepster wordt ook ingezet als speelster.

 

Voor een optimale sportieve ontwikkeling is het belangrijk dat speelsters regelmatig en voldoende minuten in wedstrijdverband spelen. Naast de extra activiteiten voor de talentvolle speelsters krijgen ook alle andere speelsters voldoende mogelijkheden om naast de competitieverbanden aan wedstrijden deel te nemen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Elke speelster wordt dan ook uitgebreid gevolgd met het spelers volgsysteem van Talento om zodoende periodiek een gesprek te hebben met de speelster en/of ouders aangaande haar ontwikkelingen, verwachtingen en wensen.

 

De indeling van de teams gebeurt op basis van de geldende leeftijdscategorieën binnen het voetbal. Elke speelster wordt in eerste instantie ingedeeld op basis van haar leeftijd. Binnen de leeftijdscategorie wordt vervolgens gekeken naar de wensen en kwaliteiten van de speelster.

 

Elk seizoen starten alle speelsters per leeftijdscategorie tezamen aan de voorbereiding. Na een maand gezamenlijke wedstrijden, trainingen en activiteiten worden de twee teams samengesteld. Wij streven naar een eenheid binnen de academie en binnen een leeftijdscategorie en niet binnen een team. Hierdoor zal een overgang naar een ander team geen grote stap zijn. Door diverse onderdelen binnen de trainingen gedurende het seizoen gezamenlijk te blijven doen stimuleren wij het belang  van een eenheid.

 

Wanneer een speelster gedurende het seizoen instroomt start ze onder begeleiding in het 2e team binnen haar leeftijdscategorie. Naar aanleiding van de uitkomst aangaande haar wensen en ambities, tijdens het welkom gesprek, zal er een gezamenlijk plan worden opgezet. Elk seizoen evalueren we tijdens de winterstop de 1e seizoenshelft.

 

De volgende categorieën worden gehanteerd waarbij de indeling plaatsvindt op basis van de leeftijd van de speelsters bij aanvang van het kalenderjaar.

 

 •           Onder 19 (MA)
 •           Onder 17 (MB)
 •           Onder 15 (MC)
 •           Onder 13 (MD)
 •           Onder 11 (ME)
 •           Onder 9   (MF)

 

Uitzonderingen worden gemaakt op het moment dat er binnen een leeftijdscategorie teveel of te weinig speelsters zijn. Maximaal drie extra speelsters per leeftijdscategorie, die een jaar ouder zijn dan leeftijdscategorie voorschrijft, zijn toegestaan. Jongere speelsters worden, onder begeleiding,  pas doorgeschoven na overleg. Bij uitzondering kunnen speelsters op basis van hun voetbalkwaliteiten worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie, als dit positief bijdraagt aan hun sportieve en sociale ontwikkeling.

 

Trainingen

Elk team en elke speelster krijgen op basis van een duidelijke visie en structuur binnen het technische plan training van gemotiveerde en gediplomeerde trainers. Wij hechten veel waarde aan structuur en eenheid waardoor het technisch plan als een rode draad door de gehele academie loopt, dit vanaf de  MF tot aan de dameselftallen. Elke team traint minimaal twee keer per week.

 

Extra & individuele trainingen

Het is mogelijk om bij de wens van de speelsters een extra trainingsdag per week of per twee weken in te passen, deze training zal dan gebruikt worden om de speelsters mede ook op individueel vlak beter te maken op de diverse onderdelen binnen het voetbal. Wij hebben er voor gekozen om elke team standaard twee tweemaal in de week te laten trainingen om de speelsters naast de studie niet teveel te belasten.

 

 

 

Wedstrijden

Elk team zal wekelijks in competitieband haar wedstrijden spelen. Hierbij wordt bij de indeling rekening gehouden met de teamkwaliteiten alsmede de individuele kwaliteiten op dat moment, dit om iedere speelster het best tot haar recht te kunnen laten komen.

 

Extra wedstrijden

Gedurende het seizoen zullen er extra wedstrijden ingeschoven worden om de speelsters en teams beter te maken. Daarnaast worden deze wedstrijden gebruikt om speelsters die terugkeren van een blessure weer wedstrijd ritme op te laten doen. Ook krijgen speelsters hier de kans zich te laten zien en zorgen we ervoor dat alle speelsters elke week zoveel mogelijk minuten aan speeltijd hebben. Het kan voorkomen dat speelsters bij een team van zestien speelsters niet allemaal aan de benodigde minuten komen per week, dat kan dan tijdens deze wedstrijden ingehaald worden. Deze wedstrijden worden op een passend niveau gespeeld waarbij de teams kunnen bestaan uit een combinatie van speelsters uit twee leeftijdscategorieën.

 

Academiewedstrijden

Hierbij is een tweedeling. Als eerst worden hierbij wedstrijden georganiseerd voor teams of een combinatie van leeftijdscategorieën binnen de vereniging, dit tegen de sterkste teams uit binnen en buitenland.

 

Daarnaast worden er maandelijks trainingen, wedstrijden of toernooien georganiseerd met de beste speelsters van de andere deelnemende verenigingen in Girls Soccer Nederland, samen spelen ze dan tegen de sterkst mogelijke tegenstanders uit binnen- en buitenland.

 

Toernooien en evenementen

Elke speelster en elk team binnen de academie heeft recht op een internationaal of nationaal toernooi in binnen of buitenland. Elk seizoen worden er dan ook voor elk team een thuis toernooi georganiseerd en een uittoernooi.

Daarnaast zal er in het kader van de academie voor elk team een buitenlandstoernooi mogelijk zijn wanneer gewenst.

Tot slot zal er voor de grote talenten eventueel op een prestigieus toernooi worden ingeschreven. Dit kan zijn als team als combinatie tussen twee leeftijdscategorieën of vanuit Girls Soccer Nederland.

 

Er worden voor alle speelsters van de academie wedstrijden tegen buitenlandse en voor hun unieke tegenstanders georganiseerd. De kracht van de academie is dat iedere speelster het recht heeft op de mooiste sportieve uitdagingen en ervaringen binnen het voetbal. Deze worden dan ook voor een ieder, in het reguliere traject, georganiseerd. De grote talenten krijgen daarnaast de mogelijkheid de kwaliteit van de academie alsmede hun eigen kwaliteit te doen meten met de beste teams.

 

Uitstraling

Wij hechten veel waarde aan de uitstraling van de vereniging en de academie. Een onderdeel hiervan is de kleding waarvan wij vinden dat deze voor elk team en elk speelster  optimaal verzorgd en voor een ieder gelijk moet zijn. Hierdoor bieden wij elke speelster kosteloos of tegen een geringe eigen bijdrage een representatiepakket, wedstrijdpakket en trainingspakket aan welke onder het beheer van de academie vallen.

Elke speelster ontvangt op basis van haar positie binnen het veld een (rug)nummer welke terugkomt op elk kledingstuk binnen de academie kledinglijn.